Available courses

This course fulfills the DOLE basic course on safety and hazard awareness.
Language: English
Online commitment time: at least 5 hours


Ang Basic COSH ay isang oryentasyon tungkol sa mga mahahalagang elemento ng Kaligtasan at Kalusugan sa Konstruksyon o Pabrika. Ito ay kinakailangan bago kumuha ng anumang kurso sa pagsasanay sa Skills o Engineering.

Bilang ng  online na oras: 16 na oras

Uri ng Pagsusulit: Maraming mga tugon o sagot na pagpipilian 

Wika: Tagalog at Ingles

2020 January Schedule

Batch 01: Jan 08      Batch 03: Jan 22

Batch 02: Jan 15      Batch 04: Jan 29

---------------------------------------------------------------------------

The Basic COSH is an orientation about the important elements of Construction Occupational Safety and Health. This  is a required before taking any Skills or Engineering training course.

Number of commitment online hours: 16 hours

Type of Assessment: Multiple choice questions

Language: Tagalog and EnglishThe course is designed to expose the trainers to different the emerging developments in the technology arena and be acquainted of the evident impact of the technologies to the social and enterprise fabrics of their respective organization.